PS 27 DW Cuộn từ 401 mm có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhôm

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy D
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhôm
Nhựa
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng sơn
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt dành cho bề mặt sơn chất lượng cao, đặc biệt là lớp sơn UV - Đặc tính tắc nghẽn giảm mạnh, tuổi thọ cao nhờ lớp phủ hoạt chất bổ sung - Mẫu mài cực tinh