PS 27 DW Cuộn có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhôm

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy D
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhôm
Nhựa
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng sơn
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt dành cho bề mặt sơn chất lượng cao, đặc biệt là lớp sơn UV - Đặc tính tắc nghẽn giảm mạnh, tuổi thọ cao nhờ lớp phủ hoạt chất bổ sung - Mẫu mài cực tinh