PS 28 F Cuộn Jumbo có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Gỗ
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
Dựng cửa chính và cửa sổ
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Kiểu phổ dụng dùng để gia công gỗ, đặc biệt là gỗ mềm - tỉ lệ giữa hiệu suất và giá rất tuyệt vời