PS 29 F ACT Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Mức tác động và tuổi thọ cao khi sử dụng trên gỗ (đặc biệt là gỗ mềm) nhờ phương pháp ACT - Độ ổn định cạnh cao - Sản phẩm cao cấp cho gỗ nói chung, sơn và chất trám lót
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
307880
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
307885
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
307882
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
307884
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
307886
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
302592
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
307879
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
307881
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
302591
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
307878
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có