PS 29 F ACT Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
Dựng cửa chính và cửa sổ
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Mức tác động và tuổi thọ cao khi sử dụng trên gỗ (đặc biệt là gỗ mềm) nhờ phương pháp ACT - Độ ổn định cạnh cao - Sản phẩm cao cấp cho gỗ nói chung, sơn và chất trám lót