PS 29 F ACT Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
Dựng cửa chính và cửa sổ
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Mức tác động và tuổi thọ cao khi sử dụng trên gỗ (đặc biệt là gỗ mềm) nhờ phương pháp ACT - Độ ổn định cạnh cao - Sản phẩm cao cấp cho gỗ nói chung, sơn và chất trám lót
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
PS 29 F
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
PS 29 F
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
PS 29 F
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
PS 29 F
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
PS 29 F
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 29 F
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
PS 29 F
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
PS 29 F
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
PS 29 F
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 29 F
Vật liệu mài Type