PS 29 F ACT Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy F
Ưu thế: Mức tác động và tuổi thọ cao khi sử dụng trên gỗ (đặc biệt là gỗ mềm) nhờ phương pháp ACT - Độ ổn định cạnh cao - Sản phẩm cao cấp cho gỗ nói chung, sơn và chất trám lót
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
PS 29 F
SaU Type
302591
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
PS 29 F
SaU Type
302592
Số hiệu mặt hàng
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
PS 29 F
SaU Type
307878
Số hiệu mặt hàng
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
PS 29 F
SaU Type
307879
Số hiệu mặt hàng
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
PS 29 F
SaU Type
307880
Số hiệu mặt hàng
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 29 F
SaU Type
307881
Số hiệu mặt hàng
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
PS 29 F
SaU Type
307882
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
PS 29 F
SaU Type
307884
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
PS 29 F
SaU Type
307885
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 29 F
SaU Type
307886
Số hiệu mặt hàng