PS 30 D Cuộn có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy D
Ưu thế: Độ sắc hạt cao và độ tác động cao khi gia công gỗ, sơn, chất trám lót - Linh hoạt và chống rách, dễ tạo nếp - Sản phẩm có tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
40
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174086
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174088
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174089
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174090
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174091
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174092
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174093
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
PS 30 D
SaU Type
182418
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
320
Hạt
PS 30 D
SaU Type
182419
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
40
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174094
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
60
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174095
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
80
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174096
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
100
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174097
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
120
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174098
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
150
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174099
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
180
Hạt
PS 30 D
SaU Type
174100
Số hiệu mặt hàng