PS 30 D Cuộn có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy D
Ưu thế: Độ sắc hạt cao và độ tác động cao khi gia công gỗ, sơn, chất trám lót - Linh hoạt và chống rách, dễ tạo nếp - Sản phẩm có tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
40
Hạt
174094
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
182418
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
174091
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
174089
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
60
Hạt
174095
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
150
Hạt
174099
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
120
Hạt
174098
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
40
Hạt
174086
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
174088
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
174090
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
174092
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
320
Hạt
182419
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
174093
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
180
Hạt
174100
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
100
Hạt
174097
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
4.500
Chiều dài
80
Hạt
174096
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có