PS 30 D Cuộn Jumbo có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy D
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
CN ô tô
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Độ sắc hạt cao và độ tác động cao khi gia công gỗ, sơn, chất trám lót - Linh hoạt và chống rách, dễ tạo nếp - Sản phẩm có tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt