PS 33 B Cuộn có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cực cao - Ít tắc nghẽn nhờ hoạt chất mài tích cực - Tuổi thọ cao - Khả năng chống rách tốt với độ linh hoạt cao
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
280
Hạt
148496
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
149480
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
220
Hạt
149698
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
148494
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
320
Hạt
148891
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
147114
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
147935
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
400
Hạt
146387
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
153177
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
320
Hạt
147110
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
280
Hạt
165031
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
400
Hạt
145520
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
220
Hạt
148495
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
147055
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có