PS 33 B Cuộn có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cực cao - Ít tắc nghẽn nhờ hoạt chất mài tích cực - Tuổi thọ cao - Khả năng chống rách tốt với độ linh hoạt cao
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
400
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
400
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
320
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
220
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
280
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
320
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
220
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
280
Hạt
PS 33 B
Vật liệu mài Type