PS 33 B Cuộn có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cực cao - Ít tắc nghẽn nhờ hoạt chất mài tích cực - Tuổi thọ cao - Khả năng chống rách tốt với độ linh hoạt cao
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
400
Hạt
PS 33 B
SaU Type
145520
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
400
Hạt
PS 33 B
SaU Type
146387
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
PS 33 B
SaU Type
147055
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
320
Hạt
PS 33 B
SaU Type
147110
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
PS 33 B
SaU Type
147114
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
PS 33 B
SaU Type
147935
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 33 B
SaU Type
148494
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
220
Hạt
PS 33 B
SaU Type
148495
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
280
Hạt
PS 33 B
SaU Type
148496
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
320
Hạt
PS 33 B
SaU Type
148891
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
PS 33 B
SaU Type
149480
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
220
Hạt
PS 33 B
SaU Type
149698
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 33 B
SaU Type
153177
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
280
Hạt
PS 33 B
SaU Type
165031
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có