PS 33 C Cuộn có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy C
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cực cao - Ít tắc nghẽn nhờ hoạt chất mài tích cực - Tuổi thọ cao - Khả năng chống rách tốt với độ linh hoạt cao
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
PS 33 C
SaU Type
146386
Số hiệu mặt hàng
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
PS 33 C
SaU Type
146981
Số hiệu mặt hàng
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
PS 33 C
SaU Type
146982
Số hiệu mặt hàng
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
PS 33 C
SaU Type
146983
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
PS 33 C
SaU Type
147575
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
PS 33 C
SaU Type
147576
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
PS 33 C
SaU Type
153398
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
PS 33 C
SaU Type
155815
Số hiệu mặt hàng