PS 61 F Cuộn từ 401 mm có lớp lót giấy cho Thép không gỉ, Thép

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Corundum gốm
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Gỗ
Phạm vi áp dụng
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng thép
Vorteile: Sehr hochwertiges Produkt mit reißfester F-Papierunterlage, hoher Aggressivität und höchster Standzeit durch selbstschärfende, keramische Körnung