PS 73 BWF Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ, Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B + chất xốp (Bọt biển)
Ưu thế: Sự phân chia áp suất mài tốt hơn nhờ lớp phủ bọt xốp đàn hồi và phù hợp, do đó ngăn ngừa được mài xuyên qua các lớp phủ mỏng và cho ra một mẫu mài tinh - Độ linh hoạt và độ thích ứng cao với các đường viền và biên dạng - Giảm tắc nghẽn do lớp phủ stearat bổ sung và hạt được phủ nửa mở - Dễ thao tác bằng cách xé lớp đệm mài của một cuộn đục lỗ trước từ hộp phân phối - Các kích thước lớp đệm mài: 115 x 140 mm, khoảng 180 chi tiết
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng /mm Chiều dài /mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
400
Hạt
PS 73 BWF
SaU Type
321760
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
320
Hạt
PS 73 BWF
SaU Type
321758
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
600
Hạt
PS 73 BWF
SaU Type
325022
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
180
Hạt
PS 73 BWF
SaU Type
321756
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
240
Hạt
PS 73 BWF
SaU Type
321757
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 73 BWF
SaU Type
325711
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có