ROLL-BOX ROLL-BOX

Ưu thế: Cất trữ an toàn và tiện dụng các cuộn tiết kiệm - Khả năng cắt dễ dàng của vật liệu mài - Thay thế và nạp thêm đơn giản - Dành cho 5 cuộn a rộng 50 mm - Để lắp hoặc gắn chặt lên tường - Không bao gồm vật liệu mài trong phạm vi giao hàng
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Chiều cao theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
300
Chiều rộng
340
Chiều dài
230
Chiều cao
76403
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có