ROLL-BOX ROLL-BOX

Ưu thế: Cất trữ an toàn và tiện dụng các cuộn tiết kiệm - Khả năng cắt dễ dàng của vật liệu mài - Thay thế và nạp thêm đơn giản - Dành cho 5 cuộn a rộng 50 mm - Để lắp hoặc gắn chặt lên tường - Không bao gồm vật liệu mài trong phạm vi giao hàng
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng /mm Chiều dài /mm Chiều cao /mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
300
Chiều rộng
340
Chiều dài
230
Chiều cao
76403
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có