Nhám cuộn

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Sản xuất
Nhám cuộn
Chiều rộng theo mm
Chiều dài theo mm
Độ mịn