Sản phẩm dạ nỉ

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Sản phẩm dạ nỉ
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Đường kính trục/mm
Mũi khoan/mm
Nạp
Dạng
Độ mịn
Vật liệu mài Type
Thiết kế
Sự định hình
Màu-dạ nỉ
Phù hợp với