Sản phẩm dạ nỉ

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Phạm vi áp dụng
Nhóm sản phẩm
Sản phẩm dạ nỉ
Khuôn sản xuất
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Đường kính trục/mm
Mũi khoan/mm
Nạp
Dạng
Độ mịn
Thiết kế
Loại hạt
Các hạng bậc công suất