MFW 600 Đĩa dạ nỉ công suất cao cho Thép, Thép không gỉ, Kim loại không chứa sắt

INOX
Phạm vi ứng dụng
Thép
Thép không gỉ
Kim loại không chứa sắt
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt để hoàn thiện các mối hàn bằng thép không gỉ - 4 mức độ tinh khác nhau để cắt bỏ vật liệu tới độ bóng cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm Độ mịn Vtối đa m/s T.độ c.phép Màu-dạ nỉ
150
Đường kính
6
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
59
Vtối đa
7.500
T.độ c.phép
đỏ
Màu-dạ nỉ
150
Đường kính
6
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
59
Vtối đa
7.500
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
150
Đường kính
6
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
Tinh
Độ mịn
39
Vtối đa
5.000
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
150
Đường kính
6
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
39
Vtối đa
5.000
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
150
Đường kính
3
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
59
Vtối đa
7.500
T.độ c.phép
đỏ
Màu-dạ nỉ
150
Đường kính
3
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
59
Vtối đa
7.500
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
150
Đường kính
3
Chiều rộng
25,4
Mũi khoan
Tinh
Độ mịn
39
Vtối đa
5.000
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
6
Chiều rộng
22
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
59
Vtối đa
9.000
T.độ c.phép
đỏ
Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
6
Chiều rộng
22
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
59
Vtối đa
9.000
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
6
Chiều rộng
22
Mũi khoan
Tinh
Độ mịn
39
Vtối đa
5.900
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ