MFW 600 Đĩa dạ nỉ công suất cao cho Thép, Thép không gỉ, Kim loại không chứa sắt

cho rãnh + góc
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Kim loại không chứa sắt
Phạm vi áp dụng
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng rào chắn
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt để hoàn thiện các mối hàn bằng thép không gỉ - 4 mức độ tinh khác nhau để cắt bỏ vật liệu tới độ bóng cao