NBF 800 Băng giũa cho Thép không gỉ, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại không chứa sắt
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt để hoàn thiện bề mặt bằng giũa đai - Lý tưởng để loại bỏ màu ram, mài nhẵn nhẹ, xoa phẳng, chà sần, làm ráp - Ít tắc nghen, tuổi thọ cao - Phù hợp cho các ứng dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Độ mịn Dạng móc kẹp đai Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng
6
Chiều rộng
520
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258646
Số hiệu mặt hàng
6
Chiều rộng
520
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258647
Số hiệu mặt hàng
6
Chiều rộng
520
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258648
Số hiệu mặt hàng
9
Chiều rộng
533
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258652
Số hiệu mặt hàng
9
Chiều rộng
533
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258653
Số hiệu mặt hàng
9
Chiều rộng
533
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258654
Số hiệu mặt hàng
10
Chiều rộng
330
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258655
Số hiệu mặt hàng
10
Chiều rộng
330
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258656
Số hiệu mặt hàng
10
Chiều rộng
330
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258657
Số hiệu mặt hàng
12
Chiều rộng
520
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258658
Số hiệu mặt hàng
12
Chiều rộng
520
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258659
Số hiệu mặt hàng
12
Chiều rộng
520
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258660
Số hiệu mặt hàng
12
Chiều rộng
533
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258661
Số hiệu mặt hàng
12
Chiều rộng
533
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258662
Số hiệu mặt hàng
12
Chiều rộng
533
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258663
Số hiệu mặt hàng
13
Chiều rộng
457
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258664
Số hiệu mặt hàng
13
Chiều rộng
457
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258665
Số hiệu mặt hàng
13
Chiều rộng
457
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258666
Số hiệu mặt hàng
13
Chiều rộng
610
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258667
Số hiệu mặt hàng
13
Chiều rộng
610
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258668
Số hiệu mặt hàng
13
Chiều rộng
610
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258669
Số hiệu mặt hàng
20
Chiều rộng
520
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258671
Số hiệu mặt hàng
20
Chiều rộng
520
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258672
Số hiệu mặt hàng
20
Chiều rộng
520
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258673
Số hiệu mặt hàng
28
Chiều rộng
533
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258674
Số hiệu mặt hàng
28
Chiều rộng
533
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258695
Số hiệu mặt hàng
28
Chiều rộng
533
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258696
Số hiệu mặt hàng
30
Chiều rộng
533
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258699
Số hiệu mặt hàng
30
Chiều rộng
533
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258700
Số hiệu mặt hàng
30
Chiều rộng
533
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258701
Số hiệu mặt hàng
30
Chiều rộng
610
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258703
Số hiệu mặt hàng
30
Chiều rộng
610
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F4W băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258704
Số hiệu mặt hàng