NBS 800 Băng dạ nỉ cho Thép không gỉ, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại không chứa sắt
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt để hoàn thiện bề mặt bằng các máy cầm tay (ngoài giũa đai) và các máy tĩnh - Lý tưởng để loại bỏ màu ram, mài nhẵn nhẹ, xoa phẳng, chà sần, làm ráp - Ít tắc nghẽn - Tuổi thọ cao - Phù hợp cho các ứng dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Độ mịn Dạng móc kẹp đai Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng
30
Chiều rộng
800
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
violett
Màu-dạ nỉ
258706
Số hiệu mặt hàng
40
Chiều rộng
618
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258711
Số hiệu mặt hàng
40
Chiều rộng
618
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
violett
Màu-dạ nỉ
258712
Số hiệu mặt hàng
40
Chiều rộng
618
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258713
Số hiệu mặt hàng
40
Chiều rộng
820
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258714
Số hiệu mặt hàng
40
Chiều rộng
820
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
violett
Màu-dạ nỉ
258715
Số hiệu mặt hàng
40
Chiều rộng
820
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258716
Số hiệu mặt hàng
50
Chiều rộng
450
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258717
Số hiệu mặt hàng
50
Chiều rộng
450
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
violett
Màu-dạ nỉ
258718
Số hiệu mặt hàng
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
nâu
Màu-dạ nỉ
258729
Số hiệu mặt hàng
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
violett
Màu-dạ nỉ
258730
Số hiệu mặt hàng
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
258731
Số hiệu mặt hàng