NBS 800 Băng dạ nỉ cho Thép không gỉ, Kim loại không chứa sắt

Băng dạ nỉ SCM
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại không chứa sắt
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Công trình đường ống
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng rào chắn
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt để hoàn thiện bề mặt bằng các máy cầm tay (ngoài giũa đai) và các máy tĩnh - Lý tưởng để loại bỏ màu ram, mài nhẵn nhẹ, xoa phẳng, chà sần, làm ráp - Ít tắc nghẽn - Tuổi thọ cao - Phù hợp cho các ứng dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Độ mịn Dạng móc kẹp đai Màu-dạ nỉ
50
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
màu tím
Màu-dạ nỉ
50
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xám
Màu-dạ nỉ
50
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
40
Chiều rộng
760
Chiều dài
Tinh
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh lá
Màu-dạ nỉ
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
màu tím
Màu-dạ nỉ
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xám
Màu-dạ nỉ
150
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
40
Chiều rộng
760
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xám
Màu-dạ nỉ
40
Chiều rộng
760
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
màu tím
Màu-dạ nỉ
90
Chiều rộng
395
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
90
Chiều rộng
395
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
màu tím
Màu-dạ nỉ
90
Chiều rộng
395
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xám
Màu-dạ nỉ
30
Chiều rộng
800
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
màu tím
Màu-dạ nỉ
40
Chiều rộng
618
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xám
Màu-dạ nỉ
40
Chiều rộng
618
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
màu tím
Màu-dạ nỉ
40
Chiều rộng
618
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
40
Chiều rộng
820
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xám
Màu-dạ nỉ
40
Chiều rộng
820
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
màu tím
Màu-dạ nỉ
40
Chiều rộng
820
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
50
Chiều rộng
450
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xám
Màu-dạ nỉ
50
Chiều rộng
450
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
màu tím
Màu-dạ nỉ
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Thô
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xám
Màu-dạ nỉ
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
màu tím
Màu-dạ nỉ
75
Chiều rộng
2.000
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
F3W Băng dạ nỉ
Dạng móc kẹp đai
xanh da trời
Màu-dạ nỉ

Sản phẩm thay thế