NCD 200 Đĩa vệ sinh cho Kim loại phổ biến, Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thép không gỉ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Thiết kế thẳng
Ưu thế: Dạ nỉ vệ sinh SiC đặc biệt để loại bỏ màu ram, vệ sinh các bề mặt - Không tắc nghẽn nhờ cấu trúc mở
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
O
Dạng
63
Vtối đa
10.450
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
O
Dạng
63
Vtối đa
9.600
T.độ c.phép
thẳng
Thiết kế