NCD 200 Đĩa vệ sinh cho Thép không gỉ, Thép, Kim loại không chứa sắt, Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhựa

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế thẳng
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Kim loại không chứa sắt
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng thép
Ưu thế: Dạ nỉ vệ sinh SiC đặc biệt để loại bỏ màu ram, vệ sinh các bề mặt - Không tắc nghẽn nhờ cấu trúc mở

Sản phẩm thay thế