NCS 600 Nhám trụ cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Nhờ sự kết hợp của phiến dạ nỉ và phiến vải mài cho ra mẫu mài tinh và công suất loại bỏ cao - tuổi thọ lâu bền
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Đường kính trục/mm Độ mịn Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép SaU Type Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
60
Hạt
32
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258932
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
32
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258933
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
32
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258934
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
240
Hạt
32
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258935
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
60
Hạt
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258936
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258937
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258938
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
240
Hạt
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258939
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
60
Hạt
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258940
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258941
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258942
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
240
Hạt
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258943
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
60
Hạt
32
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258944
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
32
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258945
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
32
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258946
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
240
Hạt
32
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258947
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
60
Hạt
32
Vtối đa
6.100
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258948
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
32
Vtối đa
6.100
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258949
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
32
Vtối đa
6.100
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258950
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
240
Hạt
32
Vtối đa
6.100
T.độ c.phép
LS 309 X
SaU Type
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258951
Số hiệu mặt hàng