NCW 600 Bánh mài dạ nỉ cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Ưu thế: Sự kết hợp từ phiến dạ nỉ và phiến vải mài cho ra mẫu mài tinh - đặc tính mài tối ưu - loại bỏ cao - tuổi thọ lâu
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm Độ mịn Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type Thiết kế Màu-dạ nỉ
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
80
Hạt
32
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
32
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
32
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
180
Hạt
32
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
80
Hạt
32
Vtối đa
3.050
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
32
Vtối đa
3.050
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
32
Vtối đa
3.050
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ