NCW 600 S Trục lăn làm bóng cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Ưu thế: Nhờ sự kết hợp của phiến dạ nỉ và phiến vải mài cho ra mẫu mài tinh và công suất loại bỏ cao - tuổi thọ lâu bền
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm Độ mịn Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type Thiết kế Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
80
Hạt
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
180
Hạt
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
80
Hạt
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
180
Hạt
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
80
Hạt
19
Vtối đa
3.300
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
19
Vtối đa
3.300
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
19
Vtối đa
3.300
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ