NFS 600 Nhám trụ cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Hoàn thiện đồng đều trên toàn bộ tuổi thọ máy - Dụng cụ tối ưu để chà sần và làm bóng nhờ các phiến dạ nỉ chất lượng cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Đường kính trục/mm Độ mịn Vtối đa m/s T.độ c.phép Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258917
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258918
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258919
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258920
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258921
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
30
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258922
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258923
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258924
Số hiệu mặt hàng
60
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258925
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258926
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258927
Số hiệu mặt hàng
80
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258928
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
6.000
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258929
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
6.000
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258930
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
6.000
T.độ c.phép
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258931
Số hiệu mặt hàng