NFW 600 Bánh mài dạ nỉ cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Ưu thế: Hoàn thiện đồng đều trên toàn bộ tuổi thọ máy - Dụng cụ tối ưu để chà sần và làm bóng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm Độ mịn Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế Màu-dạ nỉ
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
3.050
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
3.050
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
3.050
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ