NFW 600 Bánh mài dạ nỉ cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Hoàn thiện đồng đều trên toàn bộ tuổi thọ máy - Dụng cụ tối ưu để chà sần và làm bóng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm Độ mịn Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258898
Số hiệu mặt hàng
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258899
Số hiệu mặt hàng
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258900
Số hiệu mặt hàng
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
32
Vtối đa
3.050
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258901
Số hiệu mặt hàng
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
32
Vtối đa
3.050
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258902
Số hiệu mặt hàng
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
32
Vtối đa
3.050
T.độ c.phép
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258903
Số hiệu mặt hàng