NFW 600 S Trục lăn làm bóng cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Hoàn thiện đồng đều trên toàn bộ tuổi thọ máy - Dụng cụ tối ưu để chà sần và làm bóng nhờ các phiến dạ nỉ chất lượng cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm Độ mịn Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258895
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258896
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258897
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
259853
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
259854
Số hiệu mặt hàng
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
259895
Số hiệu mặt hàng
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
19
Vtối đa
3.300
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
320253
Số hiệu mặt hàng
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
19
Vtối đa
3.300
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
320254
Số hiệu mặt hàng
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
19
Vtối đa
3.300
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
320255
Số hiệu mặt hàng