NFW 600 S Trục lăn làm bóng cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Ưu thế: Hoàn thiện đồng đều trên toàn bộ tuổi thọ máy - Dụng cụ tối ưu để chà sần và làm bóng nhờ các phiến dạ nỉ chất lượng cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm Độ mịn Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
19
Vtối đa
3.700
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
19
Vtối đa
3.300
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
19
Vtối đa
3.300
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
19
Vtối đa
3.300
T.độ c.phép
Ống bọc bằng nhựa
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ