NPA 400 Bogen und Streifen cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Phù hợp để hoàn thiện bề mặt, ví dụ thích ứng với mẫu mài hiện có - Có thể dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Độ mịn Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
342849
Số hiệu mặt hàng
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Thô
Độ mịn
nâu
Màu-dạ nỉ
342852
Số hiệu mặt hàng
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Very fine heavy duty
Độ mịn
xanh lá
Màu-dạ nỉ
342853
Số hiệu mặt hàng
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Very fine general purpose
Độ mịn
màu xanh lá cây đậm
Màu-dạ nỉ
342854
Số hiệu mặt hàng
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
342855
Số hiệu mặt hàng
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Tinh
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
342856
Số hiệu mặt hàng