NPA 400 Bogen und Streifen cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Nhựa
Ưu thế: Phù hợp để hoàn thiện bề mặt, ví dụ thích ứng với mẫu mài hiện có - Có thể dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Độ mịn Màu-dạ nỉ
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Thô
Độ mịn
nâu
Màu-dạ nỉ
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Very fine heavy duty
Độ mịn
xanh lá
Màu-dạ nỉ
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Very fine general purpose
Độ mịn
màu xanh lá cây đậm
Màu-dạ nỉ
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
152
Chiều rộng
229
Chiều dài
Tinh
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ