NPA 400 Đóng gói sẵn Tấm dạ nỉ, chống thấm nước cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Nhựa
Ưu thế: Phù hợp để hoàn thiện bề mặt, ví dụ thích ứng với mẫu mài hiện có - Có thể dụng khô và ướt