NRO 400 Nhám cuộn dạ nỉ cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Gỗ
Nhựa
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Xây dựng rào chắn
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Độ thích ứng cực tốt với các đường viền bề mặt - Không tắc nghẽn - Lý tưởng để đánh bóng, vệ sinh, làm ráp và để hoàn thiện các bề mặt nói chung - Có thể dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Độ mịn Màu-dạ nỉ
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Thô
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Very fine general purpose
Độ mịn
màu xanh lá cây đậm
Màu-dạ nỉ
100
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Tinh
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
100
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Very fine general purpose
Độ mịn
màu xanh lá cây đậm
Màu-dạ nỉ
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Tinh
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
150
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
150
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Very fine general purpose
Độ mịn
màu xanh lá cây đậm
Màu-dạ nỉ
150
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Tinh
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
150
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Rất tinh
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ