NRO 500 Nhám cuộn dạ nỉ cho Thép không gỉ, Nhựa, Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Nhựa
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Kim loại phổ biến
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Ưu thế: Độ thích ứng cực tốt với các đường viền bề mặt - Không tắc nghẽn - Lý tưởng để đánh bóng, vệ sinh, làm ráp và để hoàn thiện các bề mặt nói chung - Có thể dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Độ mịn Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng
100
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Ultra Fine
Độ mịn
xám
Màu-dạ nỉ
258874
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Ultra Fine
Độ mịn
xám
Màu-dạ nỉ
258889
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Ultra Fine
Độ mịn
xám
Màu-dạ nỉ
258894
Số hiệu mặt hàng
100
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
đen
Màu-dạ nỉ
260365
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
đen
Màu-dạ nỉ
260366
Số hiệu mặt hàng
150
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Vừa
Độ mịn
đen
Màu-dạ nỉ
260367
Số hiệu mặt hàng