NUD 500 Đĩa dạ nỉ công suất cao cho Thép hợp kim, Thép hợp kim cao, Kim loại không chứa sắt, Kim loại nhẹ, Thép niken và thép crom, Thép, Titan

Phạm vi ứng dụng
Thép hợp kim
Thép hợp kim cao
Kim loại không chứa sắt
Kim loại nhẹ
Thép niken và thép crom
Thép
Titan
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Lớp lót Các lớp nỉ, được ép
Ưu thế: Để vệ sinh và đánh bóng sơ bộ các bề mặt - Để mài các mối hàn - Giảm bước làm việc - Vệ sinh chính xác, làm sạch và gia công hoàn thiện các bề mặt - Đạt được độ sâu gờ nhám cực nhỏ của vật liệu được gia công
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm Độ mịn Vtối đa m/s T.độ c.phép Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
13
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
63
Vtối đa
9.600
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
337861
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
13
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
63
Vtối đa
9.600
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
337862
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
13
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
63
Vtối đa
9.600
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
337863
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
13
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
63
Vtối đa
10.450
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
337864
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
13
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
63
Vtối đa
10.450
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
337865
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
13
Chiều rộng
22,23
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
63
Vtối đa
10.450
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
337866
Số hiệu mặt hàng