PW 2000 Đĩa vệ sinh cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhựa, Kim loại phổ biến, Đá

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Kim loại phổ biến
Đá
Ưu thế: Dạ nylon đặc biệt lý tưởng để loại bỏ màu ram, lớp oxit, gỉ, cặn màu - Vệ sinh mối hàn - Không tắc nghẽn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép
100
Đường kính
13
Chiều rộng
13
Mũi khoan
40
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
150
Đường kính
13
Chiều rộng
13
Mũi khoan
40
Vtối đa
5.000
T.độ c.phép