QMC 400 Đĩa thay nhanh cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Phù hợp cho công việc hoàn thiện trên các bề mặt - Công việc vệ sinh trên kim loại và sơn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ mịn Vtối đa m/s T.độ c.phép Màu-dạ nỉ
50
Đường kính
Vừa
Độ mịn
50
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
bordeaux
Màu-dạ nỉ
50
Đường kính
Tinh
Độ mịn
50
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
bordeaux
Màu-dạ nỉ
50
Đường kính
Rất tinh
Độ mịn
50
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
bordeaux
Màu-dạ nỉ