QMC 800 Đĩa thay nhanh cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Ưu thế: Dùng cho công việc mài nhãn - Loại bỏ gỉ và màu - Tuổi thọ dài nhờ chất lượng dạ nỉ cứng và ổn định
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ mịn Vtối đa m/s T.độ c.phép Màu-dạ nỉ
50
Đường kính
Thô
Độ mịn
50
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
50
Đường kính
Vừa
Độ mịn
50
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
màu tím
Màu-dạ nỉ
50
Đường kính
Rất tinh
Độ mịn
50
Vtối đa
19.100
T.độ c.phép
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
76
Đường kính
Thô
Độ mịn
50
Vtối đa
12.500
T.độ c.phép
xám
Màu-dạ nỉ
76
Đường kính
Vừa
Độ mịn
50
Vtối đa
12.500
T.độ c.phép
màu tím
Màu-dạ nỉ
76
Đường kính
Rất tinh
Độ mịn
50
Vtối đa
12.500
T.độ c.phép
xanh da trời
Màu-dạ nỉ