QMC 800 Đĩa thay nhanh cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Lớp lót Dạ nỉ với lớp lót Polyester
Ưu thế: Dùng cho công việc mài nhãn - Loại bỏ gỉ và màu - Tuổi thọ dài nhờ chất lượng dạ nỉ cứng và ổn định
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Độ mịn Màu-dạ nỉ
50
Đường kính
Thô
Độ mịn
nâu
Màu-dạ nỉ
50
Đường kính
Vừa
Độ mịn
violett
Màu-dạ nỉ
50
Đường kính
Rất tinh
Độ mịn
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
76
Đường kính
Vừa
Độ mịn
violett
Màu-dạ nỉ
76
Đường kính
Rất tinh
Độ mịn
xanh da trời
Màu-dạ nỉ