QMC 800 HD Đĩa thay nhanh cho Thép không gỉ, Thép, Kim loại phổ biến

Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng thép
Vorteile: „Heavy Duty“-Vlies für höhere Beanspruchung mit erhöhter Steifigkeit und Kantenstabilität, hohe Standzeit und erhöhte Aggressivität