RF 712 Giảm mặt bích

Ưu thế: Bích kẹp để kẹp bánh xe nhỏ gọn không dệt NCO 700/710 trên máy đứng yên - Lỗ khoan thích ứng với đường kính trục yêu cầu - Đơn vị đóng gói: 2 miếng (1 cặp)
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Phù hợp với
115
Đường kính
NCO700/710 với lỗ khoan bên trong 76,2 mm
Phù hợp với