SD 2000 Trục cố định

Ưu thế: Để lắp chắc chắn lên các máy khoan, các trục đàn hồi và máy mài thẳng và đảm bảo chạy tối ưu của dụng cụ mài PW 2000