SD 2000 Trục cố định

Ưu thế: Để lắp chắc chắn lên các máy khoan, các trục đàn hồi và máy mài thẳng và đảm bảo chạy tối ưu của dụng cụ mài PW 2000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Phù hợp với Số hiệu mặt hàng
6
Đường kính
1 bánh Ø 100 - Ø 200
Phù hợp với
194629
Số hiệu mặt hàng
8
Đường kính
1-2 bánh Ø 100 - Ø 200
Phù hợp với
194632
Số hiệu mặt hàng