SMT 800 Special Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Tính chất
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế cong 12°
Ưu thế: Đĩa mút dạ nỉ chất lượng cao để hoàn thiện thép không gỉ - Kết quả tối ưu trên các máy mài điều chỉnh tốc độ - Ba mức độ tinh
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Dạng Độ mịn Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế Màu-dạ nỉ
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Thô
Độ mịn
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
nâu
Màu-dạ nỉ
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Vừa
Độ mịn
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Rất tinh
Độ mịn
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
xanh lá
Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Thô
Độ mịn
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
nâu
Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Vừa
Độ mịn
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Rất tinh
Độ mịn
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
xanh lá
Màu-dạ nỉ