SMT 800 Special Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Tính chất
Loại hạt Nhôm oxit
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế cong 12°
Ưu thế: Đĩa mút dạ nỉ chất lượng cao để hoàn thiện thép không gỉ - Kết quả tối ưu trên các máy mài điều chỉnh tốc độ - Ba mức độ tinh
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Dạng Độ mịn Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế Màu-dạ nỉ
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Thô
Độ mịn
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
nâu
Màu-dạ nỉ
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Vừa
Độ mịn
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Rất tinh
Độ mịn
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
xanh lá
Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Thô
Độ mịn
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
nâu
Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Vừa
Độ mịn
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Rất tinh
Độ mịn
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
cong
Thiết kế
xanh lá
Màu-dạ nỉ