SMT 800 Special Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

Tính chất
Class Special
Loại hạt Nhôm oxit
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế cong 12°
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Phạm vi áp dụng
Ngành xử lý thép không gỉ
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng nhà máy
Ưu thế: Đĩa mút dạ nỉ chất lượng cao để hoàn thiện thép không gỉ - Kết quả tối ưu trên các máy mài điều chỉnh tốc độ - Ba mức độ tinh