SMT 850 plus Special Nhám xếp. cho Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Tính chất
Loại hạt Nhôm oxit
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế cong 12°
Ưu thế: Đĩa mút dạ nỉ kết hợp chất lượng cao - Đặc biệt phù hợp để gia công các mối hàn WIG trên các thành phần thép không gỉ - Hoàn thiện đồng đều trên toàn bộ tuổi thọ máy - Loại bỏ vật liệu và hoàn thiện trong một bước làm việc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Dạng Độ mịn Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type Thiết kế Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Rất tinh
Độ mịn
120
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
LS 312 JF
Vật liệu mài Type
cong
Thiết kế
xanh lá
Màu-dạ nỉ
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Thô
Độ mịn
60
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
LS 312 JF
Vật liệu mài Type
cong
Thiết kế
nâu
Màu-dạ nỉ
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Vừa
Độ mịn
80
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
LS 312 JF
Vật liệu mài Type
cong
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Rất tinh
Độ mịn
120
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
LS 312 JF
Vật liệu mài Type
cong
Thiết kế
xanh lá
Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Thô
Độ mịn
60
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
LS 312 JF
Vật liệu mài Type
cong
Thiết kế
nâu
Màu-dạ nỉ
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Vừa
Độ mịn
80
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
LS 312 JF
Vật liệu mài Type
cong
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ