SV 484 Đĩa dạ nỉ cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ, Nhựa, Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Ưu thế: Đĩa dạ nỉ phổ dụng với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tuyệt vời - Mài mềm và đàn hồi - Có thể dụng khô và ướt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Độ mịn
115
Đường kính
22
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
115
Đường kính
22
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
125
Đường kính
22
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
125
Đường kính
22
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
115
Đường kính
22
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
125
Đường kính
22
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
115
Đường kính
22
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
125
Đường kính
22
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn