SV 484 Đĩa dạ nỉ cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ, Nhựa, Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Ưu thế: Đĩa dạ nỉ phổ dụng với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tuyệt vời - Mài mềm và đàn hồi - Có thể dụng khô và ướt