SV 484 Đĩa dạ nỉ cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ, Nhựa, Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Nhựa
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Lớp lót Dạ nỉ với lớp lót Polyester
Ưu thế: Đĩa dạ nỉ phổ dụng với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tuyệt vời - Mài mềm và đàn hồi - Có thể dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Độ mịn Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
353409
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
353410
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
353411
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
353412
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
353413
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
353414
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
353415
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
353416
Số hiệu mặt hàng