Các băng

Xem các ưu điểm

Phạm vi ứng dụng

 • Kim loại phổ biến
 • Gỗ và vật liệu gỗ
 • Màu/sơn phủ/bay trét
 • Thép
 • Kim loại màu
 • Nhựa
 • Thép không gỉ
 • Thủy tinh
 • Nhôm
 • Titan
 • Da
 • Vật liệu khoáng