Dụng cụ kim cương

Xem các ưu điểm

Phạm vi ứng dụng

 • Gạch ốp
 • Đá tự nhiên
 • Đá granit
 • Đá acđoa
 • Gạch clinke
 • Bê tông
 • Gạch lát
 • Bê tông rỗng
 • Ngói mái /đất sét
 • Mauerwerk / Ziegel
 • Tường / ngói
 • Đất sét chịu lửa
 • Đá chịu lửa
 • Lớp cán nền
 • Nhựa đường
 • Các lớp Epoxy