Đĩa sợi ép

Xem các ưu điểm

Phạm vi ứng dụng

  • Thép
  • Thép không gỉ
  • Kim loại màu