Máy phay cacbua

Xem các ưu điểm

Phạm vi ứng dụng

  • Thép xây dựng
  • kim loại màu mềm
  • kim loại màu cứng
  • vật liệu chịu nhiệt cao
  • Gang
  • Nhựa