Đĩa thay nhanh

Xem các ưu điểm

Phạm vi ứng dụng

  • Kim loại phổ biến
  • Kim loại màu
  • Thép không gỉ
  • Thép hợp kim cao
  • Sơn/sơn mài/bay trét