Cuộn

Xem các ưu điểm

Phạm vi ứng dụng

  • Kim loại phổ biến
  • Gỗ Màu/sơn phủ/bay trét
  • Thép
  • Kim loại màu
  • Nhựa
  • Thép không gỉ
  • Thủy tinh