Mút mài

Xem các ưu điểm

Phạm vi ứng dụng

  • Sơn/sơn mài/bay trét
  • Gỗ
  • Nhựa
  • Kim loại phổ biến
  • Thép
  • Thép không gỉ