Đĩa mài mút chùi

Xem các ưu điểm

Phạm vi ứng dụng

  • Kim loại phổ biến
  • Thép
  • Thép không gỉ
  • Thép hợp kim cao
  • Kim loại màu
  • Nhôm
  • Màu
  • Sơn phủ
  • Nhựa
  • Gỗ